Ons verhaal

Het verhaal van de Beenshoeve in Wommersom begint lang voordat de familie Avermaete er hun thuis maakte. De vierkantshoeve heeft grondvesten uit de 12e eeuw en daarop is een rijke geschiedenis gebouwd.

Hof te Boydens, Beinshoeve, Beenshof, … Deze vierkantshoeve heeft door de eeuwen heen heel wat namen gekregen.

Door een schenking kwam de abdij van de Witte Nonnen van Vrouwenperk in het bezit van het ‘Hoff te Boydens’. De kloosterhoeve werd een toevluchtsoord voor zieken en mensen die opvang nodig hadden.

In 1796 verkocht de Franse Republiek de hoeve aan senator Selys Longchamp. Vinkenbosch die de hoeve in pacht had (eigenaar van de Tiense suikerraffinaderij) stelde als toezichter Ferdinand Penninckx aan. Later kwam de boerderij Boydens in het bezit van baron Gaiffier, die het verhuurde aan Maison tot de hoeve in 1951 werd verkocht aan Remi Avermaete.

‘VIRTUS INFIRMITATE PERFECIT’

– Deze Latijnse spreuk prijkt boven de rondboogpoort van Beenshoeve en betekent zoveel als ‘de deugd heeft de zwakheid overwonnen’.

3 generaties

1

Remi Avermaete werd in 1914 geboren in Evergem. Hij en zijn vrouw hadden veel kinderen, maar hun boerderij was niet groot genoeg om elk van hen een toekomst te kunnen geven. Omdat na de Tweede Wereldoorlog heel wat pachthoven te koop kwamen te staan, verhuisde de familie in 1951 naar Wommersom.

Zoon Antoine was op het moment van de grote verhuis 11 jaar oud. Hij verhuisde pas als laatste, want als oudste kind moest hij in Evergem blijven om op de hoeve te passen tot alle materiaal en dieren naar Wommersom waren verhuisd.

2

Antoine’s zoon Eric Avermaete en zijn vrouw Maddy Es namen de boerderij over en bouwden het gemengde varkensbedrijf uit naar een modern akkerbouwbedrijf met specialisatie in aardappelen en uien. Ze zetten sterk in op kwaliteitsvolle lange termijn bewaring, want vandaag meer dan ooit een uitdaging is.

Maar ook de derde generatie heeft de landbouwmicrobe duidelijk te pakken. Eric en Maddy’s zoon Philippe stapte begin 2021 mee in het akkerbouwbedrijf. Hij hoopt zijn interesse in duurzaamheid en bodemkwaliteit verder in de praktijk om te zetten.

3

Beenshoeve blijft evolueren, en zo hoort het ook. In 2020 plantten Philippe Avermaete en zijn vriendin Nele Kempeneers een wijngaard aan. Ze willen van deze nieuwe teelt een waardevolle toevoeging aan het akkerbouwbedrijf maken en experimenteren ook in de wijngaard met duurzame technieken.

Hoewel Beenshoeve voornamelijk op grote schaal produceert, hebben we ook aandacht voor korte keten. Zo startten we recent met het verpakken van onze aardappelen en uien voor onze hoevewinkel en enkele lokale verkooppunten.

%d bloggers liken dit: