Akkerbouw

Elke teelt heeft zijn eigen uitdagingen en noden, en dat maakt het net zo interessant. Ons teeltplan bestaat uit aardappelen, uien, tarwe, gerst, suikerbieten, veldbonen, wortelen en maïs. Niet-kerende grondbewerking staat centraal in onze visie en is de basis voor elk van onze teelten.

We zijn er van overtuigd dat een minimale grondbewerking het bodemleven stimuleert, het organische stofgehalte en de draagkracht verhoogt en de waterinfiltratie verbetert.  Zeker met het oog op extremere weersomstandigheden ten gevolge van klimaatverandering kan deze methode letterlijk en figuurlijk zijn vruchten afwerpen.

De ploeg laten we hier dus zo veel mogelijk aan de kant staan.

We delen onze expertise graag met collega-landbouwers via onze loonwerkactiviteiten.

Duurzaam telen

Overdaad schaadt, daar zijn we van overtuigd. De bodem en dus ook de teelten halen voordeel uit minimale bodembewerking, precisiebemesting en -zaai en het zeer doordacht toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Less is more.

We werken vandaag al met zeer duurzame productiemethoden, maar ook in de toekomst willen we stappen blijven zetten in deze richting.

Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze aardappelruggen minder snel kunnen dichtslempen, experimenteren we graag met de mogelijkheden van directzaai en beschouwen we groenbemesters als de basis voor een gezonde bodem.

Bewaring van onze teelten zonder kwaliteitsverlies is erg belangrijk voor Beenshoeve. Vooral de aardappelbewaring vormt de laatste tijd een grote uitdaging, aangezien er nu moet gewerkt worden met alternatieve middelen. Maar ook hier zetten we alles op alles om ook op lange termijn topkwaliteit te garanderen.

Aardappeloogst in beeld

Uien zaaien in beeld

Advertentie
%d bloggers liken dit: